altayo
2nd març

2015

NEWSLETTER FEBRER 2015
  • CANVIS EN EL TRACTAMENT DE LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES PER SOCIS PROFESSIONALS DE SOCIETATS EN L’IRPF I EN L’IVA
  • PUBLICADA L’ORDRE QUE DESENVOLUPA LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L’ANY 2015
  • CANVIS EN LA DEDUCCIÓ FISCAL DE LES AMORTITZACIONS
  • MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DE TREBALL DESPRÉS DE LA PÈRDUA DE VIGÈNCIA DEL CONVENI COL•LECTIU
Share This :

No comments so far!

Leave a Comment

Your email address will not be published.