altayo
27th febr.

2015

NEWSLETTER GENER 2015

* NOVETATS EN MATÈRIA DE PENSIONS, COTITZACIÓ I DE SEGURETAT SOCIAL 2015

*  LLEI DE PRESSUPOSTOS I ALTRES NORMES DE DESENVOLUPAMENT

*  OPCIÓ PEL NOU SISTEMA D’INGRÉS DE L’IVA A LA IMPORTACIÓ

* QUADRE DE DEDUCCIONS ESTATALS VIGENTS EN L’IRPF DESPRÉS DE LA REFORMA FISCAL 2015

* DES DE 2015 LES EMPRESES PODRAN COMPENSAR LES SEVES BASES IMPOSABLES NEGATIVES PENDENTS SENSE LÍMIT TEMPORAL.

Share This :

No comments so far!

Leave a Comment

Your email address will not be published.