altayo
3rd juny

2015

  EL TRIBUNAL SUPREM DECLARA ABUSIUS ELS INTERESSOS DE DEMORA ELEVATS EN ELS PRÉSTECS BANCARIS ÉS VÀLID L’ENVIAMENT PER CORREU ELECTRÒNIC DE FACTURES EN FORMAT PDF SENSE SIGNATURA DIGITAL? REGLES ESPECIALS DE QUANTIFICACIÓ DE RENDES ...

altayo
3rd juny

2015

  ACLARIMENT D’HISENDA SOBRE LA LIMITACIÓ DE LA DEDUÏBILITAT DE DESPESES FINANCERES EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS · NOUS SUPÒSITS D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU EN L’IVA A PARTIR DE L’1 D’ABRIL DE 2015 · PAUTES ...

altayo
3rd juny

2015

NOVA BONIFICACIÓ PER ALS AUTÒNOMS PER CONCILIACIÓ DE LA VIDA PROFESSIONAL I FAMILIAR VINCULADA A LA CONTRACTACIÓ ABANS DE L’1 DE MAIG POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM ELS TIPUS IMPOSITIUS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS ...

altayo
2nd març

2015

CANVIS EN EL TRACTAMENT DE LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES PER SOCIS PROFESSIONALS DE SOCIETATS EN L’IRPF I EN L’IVA PUBLICADA L’ORDRE QUE DESENVOLUPA LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L’ANY 2015 CANVIS EN LA ...